Skip to content

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (“RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest GASTRO RENTAL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie (62-023), ul. Firmowa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000929741, REGON:363029442, NIP: 7773256254 (dalej jako: “ADO”).
 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Inspektor ochrony Danych Osobowych email: info@gastrorental.pl,
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania umowy sprzedaży, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi, doręczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO – po wyrażeniu odrębnej zgody dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonanie ciążących na ADO obowiązków prawnych, w tym: a. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, b. rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach (art. 6 ust. 1 c RODO);
  4. realizacji uzasadnionego interesu ADO w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń na skutek niewykonania umowy przez Klienta oraz wykazania obowiązków informacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 4. Państwa dane są udostępniane dostawcom usług transportowych oraz podmiotom świadczącym dla nas usługi płatności elektronicznych, dostawcom usług IT.
 5. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy są przez ADO przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji tych umów; w przypadku przymusowego dochodzenia roszczeń- przez czas trwania postępowań, aż do ich prawomocnego zakończenia; w przypadku przechowywania danych w celu wykazania ciążących na nas obowiązków informacyjnych do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności ADO przewidzianych za ich niewykonanie; natomiast, w zakresie w jakim obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na ADO przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych – przez czas istnienia tego obowiązku, dane osobowe; które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez Administratora do czasu odpowiednio: zgłoszenia żądania do ich usunięcia lub odwołania udzielonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku profilowania.
 7. Dane osobowe podlegają profilowaniu. Przetwarzany przykładowo dane o przeglądaniu określonych treści lub zakupie określonych produktów, co stanowi konsekwencję korzystania z naszych usług i stosowania przez nas plików cookies i narzędzi analitycznych, po to by lepiej dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę GASTRO RENTAL Polska, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go na adres: info@gastrorental.pl.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Zapoznaj się z naszą polityką plików cookies

Polityka prywatności