Skip to content

Polityka prywatności

GASTRO RENTAL Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo
NIP: 7773256254
REGON: 363029442
KRS: 0000929741

 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 8. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
 9. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.
 10. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:
  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
  2. dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego
  3. obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie
  4. logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień
 11. Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/Ulica/Numer domu/Miasto/Kod pocztowy/Województwo/Telefon/Adres E-mail/NIP/Nazwa Firmy.
 12. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami sklepu:
  1. Adres poczty e-mail
 13. Podanie danych osobowych określonych w pkt powyższym niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od Użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia ma charakter jednorazowy, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie Użytkownika nie zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź.
 14. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: info@gastrorental.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:

  GASTRO RENTAL Polska Sp. z o.o.
  ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo
  NIP: 7773256254
  REGON: 363029442
  KRS: 0000929741